Seniorenraad Giessenlanden

Op deze website vindt u informatie over het werk en de activiteiten van de Seniorenraad Giessenlanden. De site wordt ingezet om u inzage te geven in het vergaderschema, de vergaderdocumenten en de vertegenwoordigers in de Seniorenraad.


De Seniorenraad Giessenlanden vergadert zes keer per jaar. Wilt u weten wanneer, raadpleeg dan ons vergaderschema.